Επικοινωνία

Παύλος Δ. - Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Real Estate

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 6934457693 ,  e-mail : pavblo1d123@gmail.com 

web site: dpavlitos.webnode.gr/ ,  Google Blogger: nikopolis-spiti.blogspot.gr/  

(Απόφοιτος Μηχανικός του Τει Κεντρικής Μακεδονίας, Μέλος της ΕΕΤΕΜ, Ένωσης Υπομηχανικών Ελλάδος)

0